به نام خداند بخشنده ی مهربان

 درود بر محمدو آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و علیهم

میزان پنجم(قسمت اول)

مجموعه ای دقیق برای :

تمرین ، سنجش و رفع اِشکالات آموخته های درس جغرافی

برای  دانش آموزان   پایه ی  دوم  راهنمایی  تحصیلی

     به ضمیمه ی پاسخ  فعالیت ها   

                        ( مربوط به مطالب نوبت اوّل )

طرح ، تهیه و تنظیم :

 حسن نقی زاده دبیر رشته ی علوم اجتماعی ناحیه ی چهار قم  

پرسش و پاسخ های متن درس اوّل : 

( از این قسمت به بررسی مشخصات جغرافیایی قاره ی آسیا می پردازیم )

1- قسمت های وسیع آبی رنگ نقشه ها ، اقیانوس ها هستند .

2- اقیانوس چیست ؟ آب های بسیار پهناور و وسیع اند که سطح زمین را فراگرفته اند .

3- اقیانوس های کره ی زمین کدامند ؟ آرام ، هند ، اطلس ، منجمد شمالی ، منجمد جنوبی

4- تعریف قارّه چیست ؟ در میان آب ها ، خشکی های بسیار بزرگی را می بینیم ، که قاره نام دارند .

5- مساحت آب های کره ی زمین بیشتر از خشکی ها می باشد .

6- بین اقیانوس هند و اقیانوس اطلس ، کدام قاره قرار دارد ؟ آفریقا 

فعالیت درس اوّل :

1- آسیا ، آمریکا ، آفریقا ، قطب جنوب ، اروپا ، استرالیا و اقیانوسیه   2- نیم کره ی شمالی    3- آسیا ، اروپا ، آفریقا    4- آمریکا      5- اروپا       6- آفریقا ، آسیا ، آمریکا ،  قطب جنوب ، استرالیا و اقیانوسیه      7- آسیا  ، آفریقا ، آمریکا     8- آفریقا ، قطب جنوب ، اروپا

پرسش و پاسخ های متن درس دوم  :

1- آسیا ، پهناورترین قاره ی جهان است و تقریبا یک سوم خشکی های جهان را در بر می گیرد .

2-  بلندترین کوهها ، پست ترین نقاط و پهناورترین جلگه ها در کدام قاره قرار دارند ؟ آسیا

3- بیش از نیمی از جمعیت کره ی زمین در قاره آسیا به سر می برند و پرجمعیت ترین کشورهای جهان در این قاره قرار دارند .

4- قاره ی آسیا در محلّ تنگه ی برینگ از آمریکای شمالی و در محلّ کانال سوئز از آفریقا جدا می شود . علاوه بر این ، کوه های اورال مرز بین دو قاره ی آسیا و اروپا را تعیین می کند . 

5- آسیا از نظر ناهمواری به سه بخش تقسیم می شوند ، آن سه کدامند ؟ فلات ها : شامل فلات های بلند با ارتفاع زیاد و فلات های کم ارتفاع قدیمی ، سرزمین های پهناور وپست جلگه ای در شمال وجنوب آسیا ، سرزمین های دارای کوه آتشفشان   

فعالیت اوّل درس دوم :

1- هند ، آرام ، منجمد شمالی   2- ]شرق [{ مغولستان – تبت – ایران - آناتولی } ]غرب[ 3- هیمالیا ، اورست          

فعالیت دوم درس دوم :

1- بین النهرین    2- کوه اورال ، رود ینی سئی     3- هیمالیا ، خلیج بنگال     4- هوانگهو ، یانگ تسه کیانگ    5- * دلتای بنگال     * ژاپن ، اندونزی ، فیلیپین      * هندوستان ، عربستان

پرسش و پاسخ های متن درس سوم :

1-  بلند ترین فلات آسیا ، تبت نام دارد .

2- در حاشیه ی همه ی فلات ها ی آسیا ، رشته کوه هایی وجود دارد .

3- رشته کوه های هیمالیا ، همچون دیواری بلند در جنوب فلات تبت قرار دارد .

4- قله ی اورست با ارتفاع 8848 متر ، بلندترین قله ی به شمار می رود .که کوهنوردان ایرانی  توانستند در سال 1377 به قله ی آن  سعود کردند.

5- در میان رشته کوه های هیمالیا ، گذرگاه ها و تنگه های طبیعی بسیاری وجود دارد .

6- از جاده ی ابریشم چه می دانید ؟ راه معروف بازرگانی که در گذشته های دور از گذرگاه های رشته کوه هیمالیا عبور می کرده و کشور چین را از طریق ایران به اروپا پیوند می داد.

7- از دریای تتیس چه می دانید ؟ قبل از پیدایش بشر ، به جای جلگه ی سیبری و سرزمین های جنوبی آن ، دریایی کم عمق و بسیار وسیع به نام تتیس وجود داشت .

8- دریای خزر ودریاچه ی آرال هر دو باقی مانده ی دریای تتیس هستند .

9- منظور از فلات کم ارتفاع سیبری چیست ؟ فلاتی که در مشرق جلگه ی سیبری قرار دارد که یخبندان های طولانی در طی هزاران سال باعث متلاشی شدن سنگ های آن شده است .

10- جلگه های چگونه بوجود می آیند ؟ در بین رشته کوه ها معمولاً رودهای بزرگی جریان دارند که آبرفت زیادی را از کوه ها کنده و با خود حمل می کنند. این آبرفت ها در مسیر یا در دهانه ی خود ته نشین و بر روی هم انباشته می شوند و با گذشت زمان جلگه هایی را پدید می آورند .

11- جلگه ی عراق  از آبرفت  رودهای دجله  و  فرات و جلگه ی گنگ  و  سند  از  آبرفت  رود گنگ و سند که از کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرند ، به وجود آمده اند .

12- چه عاملی موجب به وجود آمدن جلگه های پهناور کناره ی دریا در چین شده است ؟ رودها

13- چرا رودهایی که در جلگه ها جریان دارند ، هر چند یک بار جای بستر خود را تغییر می دهند ؟ زیرا سطح جلگه ها بسیار پست و هموار است .

14- رودها آبرفت های خود را در جایی که به دریا می ریزند، انباشته می کنند .

15- دلتاها چگونه توسعه می یابند ؟ با انباشته شدن دائمی آبرفت ها

16- چرا وجود دلتاها در زمین های بسیار هموار ممکن است خطر بروز سیلاب را افزایش دهد ؟ زیرا  سیلاب  تمام آبرفت های خود را بر آن انباشته و کاملاً  روی آن را از گِل ، سنگ و درختان می پوشاند .

17- در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های اقیانوس آرام«مجمع الجزایر»های بسیاری وجود دارد.

18- علت وقوع آتشفشان ها وزلزله های بسیاردرمشرق وجنوب شرقی آسیا چیست؟نا آرام بودن پوسته ی زمین

19- برخی از آتش فشان های آسیا ، جزایری را به وجود آورده اند .

20- جزیره ی های آتش فشانی معروف آسیا  کدامند ؟ کوریل ، ریوکیو در ژاپن، جاوه و سوماترا در اندونزی 

فعالیت  درس سوم :

1- بلی ، زیرا از انباشته شدن آبرفت رودها که خاک شان بسیار حاصلخیز است ، به وجود می آیند .     2- جایی که آبرفت رودها انباشته می شوند دهانه یا مصبّ رود نام دارد ، از انباشته شدن آبرفت ها در دهانه ی رودها ، دلتاهای پهناور (سرزمین های مثلث شکل ) به وجود می آید .         3- گنگ و براهماپوترا  ، کشور بنگلادش       

* جدول 1- سِند           2- جاوه           3- آرام          4- سوماترا

پرسش و پاسخ های متن درس چهارم :

1- برای تعیین وضعیت آب و هوایی هر منطقه چه باید کرد؟ باید میزان دما و بارش آن را در طول چندین سال اندازه گیری کنیم .

2- چرا در قاره ی آسیا آب و هوای گوناگونی وجود دارد ؟ زیرا آسیا قاره ای پهناور است که از قطب شمال تا مدار استوا امتداد یافته و دما و بارش در بخش های مختلف آن متفاوت است .

3- سه بخش متفاوت در آسیا از نظر دما کدامند ؟ سرزمین های مجاور قطب شمال و سیبری ، سرزمین های جنوبی که در مجاورت دریاها ، از دریای سرخ تا جزیره ی تایوان واقع شده اند، بخش های داخلی قاره ی آسیا

4- دما درسرزمین های مجاور قطب شمال وسیبری چگونه است ؟تمامی روزهای سال ،سرد و دارای یخبندان های بسیار و طولانی است .

5- دما در سرزمین های جنوبی قاره ی آسیا چگونه است ؟ تمامی روزهای سال گرم

6- دما در بخش های داخلی آسیا چگونه است ؟ دارای سرمای سخت و خشن در زمستان ها و گرمای زیاد در تابستان ها

7- در قسمت های داخلی آسیا چه نوع آب و هوایی وجود دارد ؟ آب و هوای قارّه ای یا برّی

8- ویژگی آب و هوای بری یا قاره ای چیست ؟سرمای سخت و خشن در زمستان ها و گرمای زیاد در تابستان ها

9- آسیادرتمامی بخش ها دارای بارش ورطوبت یک سان نیست، بلکه برخی نواحی ِ آن خشک وبرخی مرطوب هستند .

10- رطوبت از دریاها و اقیانوس های مجاور می آید وسپس به وسیله ی بادبه خشکی هاو قارّه ها منتقل می شود .

11- آسیا از نظر میزان بارش به دو قسمت ، آسیای خشک و آسیای مرطوب تقسیم شده است .

12- سه نوع بادی که موجب انتقال رطوبت به سرزمین های داخل قاره ی آسیا می شود ، کدامند ؟ بادهای موسمی ، بادهای غربی ، بادهای مدیترانه ای

13- تمامی آسیای مرکزی ، نواحی غربی و جنوب غربی آسیا  شامل شبه جزیره ی عربستان ، نواحی داخلی فلات آناتولی و فلات ایران از نواحی خشک آسیا محسوب می شوند .

14- فعالیت های کشاورزی در در کدام نواحی آسیا بستگی زیادی به ریزش باران های موسمی دارد ؟ شرق و جنوب شرقی آسیا

15- ریزش باران های موسمی برای فعالیت های کشاورزی به خصوص کشت برنج بسیارمفید می باشد .          

فعالیت اوّل درس چهارم :

1- زیرا سرزمینی بلند بوده و در بلند ی ها و ارتفاعات هوا سرد می باشد. 2- چون به خطّ استوا نزدیک اند.  

فعالیت دوم درس چهارم :

1- بادهای موسمی = اقیانوس هند = تابستان ، بادهای غربی = اقیانوس اطلس = زمستان ، بادهای مدیترانه ای = دریای مدیترانه = زمستان   2- این سرزمین ها یا از دریا دورند یا کوه های بلند مانع ورود بادهای مرطوب به داخل آن ها می شود .   3- گرم و مرطوب = جنوب شرقی آسیا ، سرد و خشک = سیبری و تبت ، گرم و خشک = عربستان   4- اثر مثبت : اگر این باران ها به موقع نبارد یا دچار بی نظمی شود ، از تولید محصولات کشاورزی به خصوص برنج کاسته می شود .      اثر منفی : ریزش شدید این باران ها گاهی موجب به راه افتادن سیل و طغیان رودخانه ها در نواحی شرقی و جنوب شرقی آسیا می شوند.

پرسش و پاسخ های متن درس پنجم :

1- پوشش گیاهی در آسیا متناسب با آب و هوا به وجود آمده است .

فعالیت درس پنجم :

1- توندرا ، تایگا ، چمنزار، استپ ، بیابان ، جنگل های پهن برگ ، جنگل های انبوه گرم سیری (استوایی)   2- * تایگا      * توندرا     * استپ    * جنگل های پهن برگ       3- توندرا در مجاورت اقیانوس منجمد شمالی ، تایگا در سیبری ، جنگل های انبوه در استوا        4- به خاطر نزدیکی به خط استوا گرم و به دلیل وزش بادهای موسمی پر باران  است – نواحی داخلی فلات آناتولی ، تمامی آسیای مرکزی وجود دارند . 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر 1389ساعت 21:36  توسط   |